head_bn_item

Компанийн соёл

Инноваци

Инноваци нь хөгжилд хүргэж болно

Гүйцэтгэсэн

Тэмцэл ба ялалт нь хурдан гүйцэтгэлд оршино

Баг

Багийн алдар нэр бол өөрийн гэсэн алдар юм

Утга

Оршихуй нь үнэ цэнийг бий болгох ёстой

Компанийн эрхэм зорилго

Үйлчлүүлэгчдэд үйлчилж, үе тэнгийнхэнд урам зориг хайрлаж, нийгэм рүүгээ эргэж, үнэ цэнийг тусгана

Компанийн алсын хараа

Бизнесийн салбарт дэлхийн түвшний иж бүрэн аж ахуйн нэгж болоорой

Удирдлагын бодлого

Технологийн дэвшилд найдаж, хүмүүст чиглэсэн

Чанарын бодлого

Маш сайн чанар, төгс төгөлдөр эрэлхийлэл

Байгаль орчны талаар баримтлах бодлого

Хууль, тогтоомжийг дагаж мөрдөх, эрчим хүч хэмнэх, хэрэглээг багасгах, ногоон эдийн засгийг бий болгох